celebrity

راهکارها

نوآوری
نوآوری
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۳
خدمات مشاوره
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۳
کانون آگهی و تبلیغاتی ضمیربازار با رویکرد دانش بنیان و مدل پیشنهادی خود اقدام به تدوین راهکارهای عملیاتی و اجرائی اطلاع رسانی و تبلیغاتی خواهد نمود که محصولات مختلف در حصول به اهداف و سیاست های خرد و کلان خود با سهولت و اثربخشی بالاتری حرکت نمایند و در این خصوص با بهره گیری از کادر مجرب و زبده ای که در اختیار دارد ، می تواند همراهی مناسب و مطمئن در کنار شرکت ها و بنگاه های اقتصادی باشد
این کانون به فراخور اهداف و استراتژی های شرکت ها و صاحبان کار و کسب اقدام به نگارش برنامه های تخصصی و حرفه ای با بهره گیری از وضعیت نتیجه شده از روش های تحقیقات بازار خواهد نمود ، راهکارهائی که هر کدام به طور اخصاصی برای یک شریک تجاری تدوین و برنامه ریزی خواهد شد .