بازار هدف
بازار هدف
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۳
مسئولیت‌های اجتماعی
مسئولیت‌های اجتماعی
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۳
از اهداف اساسی هر آژانس تبلیغاتی توسعه، پیشرفت و گسترش بازار هدف هر کسب وکاری است. آژانس تبلیغاتی باید بتواند با یافتن مشتریان هدف شما در فضای رقابتی فضای کسب وکار شما را در بازار هدفتان توسعه و گسترش دهد و از طریق توسعه کمپین های تبلیغاتی به مشتریان خود کمک کند.