نوآوری

 

از مهمترین عناصر ایجاد یک پروژه و برنامه تبلیغاتی نوآوری می باشد ، ایجاد اتاق فکرهای تخصصی و بهره گیری از مجرب ترین گروه ایده پردازان در کانون باعث خلق برنامه ها و کمپین های تبلیغاتی با اثربخشی بالا شده است.