امروزه با رقابتی شدن فضای کسبوکار استفاده از ابزارهای تبلیغاتی امری ضروری شده است. سازمانها برای اینکه بتوانند سریع و با هزینه کم به بهترین روش دست یابند نیازمند دریافت مشاوره و راهنمایی هستند که از فرد یا مجموعه ای که در این زمینه تخصص و اطلاعات کافی دارد راهنمایی بگیرند. مشاوره تبلیغاتی فرآیند علمی و تخصصی برای افزایش دانش تبلیغاتی آن شرکت میباشد.

کانون آگهی تبلیغات ضمیر بازار در ارائه کلیه خدمات تبلیغاتی، ازجمله مشاوره تبلیغات همواره با مطالعه و بهرهگیری از جدیدترین متد مورد استفاده در صنعت بازاریابی ، شرکت ها را برای پیشرفت و بهبود تا رسیدن به موفقیت کامل همراهی میکند.

 

 

مشاور تبلیغاتی کیست؟

 مشاور تبلیغاتی شخص متخصص و مسلط به تمام امور تبلیغاتی است که کار مشاوره را میپذیرد و با آگاهی از روشهای مختلف در صنعت تبلیغات، به روز بودن و شناخت جدیدترین متدها و روشها، تجربه کافی، قدرت تصمیمگیری و ریسک منطقی، قدرت تطبیق توانمندی و دانش خود با هر حرفه و صنفی میتواند یک بازی برد-برد را با کارفرما شروع کند و با پیادهسازی ایدههای خود، هزینههای تبلیغات را در جهت سودآوری شرکت مدیریت و برنامهریزی میکند.

تیم مشاوران تبلیغاتی ضمیر بازار متناسب با نوع محصول و برند موردنظر شما شیوهها و ابزارهای مختلف تبلیغاتی را به شما معرفی میکنند.

 

 

چرا از مشاوران تبلیغات استفاده کنیم؟

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی، تثبیت یک برند در ذهن مصرف کننده و به دنبال آن تبلیغات فرآیندی سخت تر و مهمتر شده است. در اینصورت کاروکسبها زمانیکه با چالشهای تبلیغات و بازاریابی مواجه میشوند به ما مراجعه میکنند و وظیفه ما نشان دادن آینده و آشناسازی آنها با پتانسیلهای تبلیغات و برندینگ است و مسیرهای نوینی را برای توسعه کسبوکارشان نمایان میکنیم.

از این رو داشتن یک سیستم یکپارچه بازاریابی و ارتباطات مانند تبلیغات، بهترین ابزار برای تثبیت برند در ذهن مشتری است. ازجمله راهکارهایی که برای دستیابی به اهداف اصلی تبلیغات، یعنی معرفی محصول، تثبیت نام تجاری و استفاده از متدهای نوین در بازاریابی دیجیتالی و توسعه نام تجاری است.

تبلیغات ابزاری برای اطلاع رسانی به مصرفکنندگان درباره محصولاتی جدید، یا تغییراتی در محصولات موجود و یا حتی یادآوری برای خرید و تقویت خرید گذشته باشد. یکی از رموز موفقیت بزرگترین شرکتهای بینالمللی، به کمک آژانسهای تبلیغاتی یک سیستم یکپارچه بازاریابی و ارتباطات اثربخش داشته باشند.

تعامل موثر با صاحبان رسانه‌های برتر از جمله توانمندی‌هایی است که کانون ضمیر بازار در اختیارتان قرار میدهد تا با کمترین هزینه بیشترین بازدهی را بدست آورید و از رقبایتان پیشی بگیرید.